portfolio – actueel

Project – optimaal ordenen


Meebouwen aan nieuwe vacature functie voor het ROEP (ROosteren En Plannen) platform.

Gebruik makend van onder meer Spring Boot Java, Kubernetes en IntelliJ IDEA met Youtrack en Bitbucket.

Project – ordenen wat is

Werktitel: Van COVID-19 naar griep