Wanneer je de realiteit onder ogen ziet, intentie(s) erkent en er niets gebeurt of verandert… wordt het tijd koudwatervrees te overwinnen door te besluiten.


Besluiten, beslissen, kiezen zijn werkwoorden, zijn bewuste (re-)acties.

Keuzes en beslissingen neem je op het moment dat je daadwerkelijk doet of bewust laat.


Besluiten kun je, wanneer je WAT IS, onder ogen ziet.

Onder ogen zien als in de realiteit tot je door laten dringen, letterlijk zelf onder ogen zien.


Wanneer je de moed op brengt om WAT IS onder ogen te zien, volgt de benodigde energie voor actie en de manier waarop als vanzelf. 

Het moment dat iemand of een organisatie de moed opbrengt zijn of haar deel onder ogen te zien is een kantelpunt.

Waarna de gewenste verandering gerealiseerd kan worden. Blijvend.


Het is niet leuk geconfronteerd te worden. Dat is het voor niemand. 

Wanneer je toch, op je eigen manier en je eigen moment, de moed kunt opbrengen iets onder ogen te zien, kun je, onvoorstelbaar snel, een ongewenste situatie omdraaien. Een nieuwe vaardigheid met toepassen of een lang gewenst project starten.


Besluiten is vervolgens datgene wat je doet (of bewust laat).

Besluiten is eerder klein dan groots.

Het beste besluit je in behapbare stappen. Maak je keuze na keuze, onderneem je actie na actie.