De moed om goed te doen

Werkend met je computerscherm en per telefoon heb je, wanneer de situatie daar om vraagt, moed nodig. Moed om, indien nodig, af te wijken van beleid.

De moed om inside out te willen begrijpen wat de ander op de middellange termijn verder brengt. Te begrijpen wat er écht gaande is. De moed om te onderkennen of wat de ander nodig heeft matcht met wat jouw organisatie doet.

De moed om een ander voorstel te doen dan gevraagd wordt. De moed om (tijdelijk) af te wijken van wat je als organisatie levert. Zodat je die klant echt blij maakt.

Soms uit dit zich door ‘Nee’ tegen een klant of cliënt te zeggen. Wanneer je weet dat je iemand niet kunt helpen met wat je als organisatie levert.

Je ‘weet’ dat. Het vergt moed om dat vervolgens op te volgen. Om te zetten in actie of juist het besluit te nemen tot ‘geen actie’.

Het vergt moed iemand te attenderen op andere hulp in zijn of haar situatie. Wellicht zelfs van een concurrerende organisatie. Omdat je ‘weet’ dat de ander daar nu beter af is.

Moed om tegen het beleid in te gaan om een klant of cliënt echt te helpen. En moed om je keuze aan je leidinggevende en collega’s te bevestigen.

Het vergt moed om je ruimte in te nemen. Je bent aangenomen om bepaalde keuzes en besluiten te nemen. Ook wanneer je, in een bijzondere situatie die daar om vraagt, bewust van het beleid afwijkt…

Jouw toegevoegde waarde zit in je inlevingsvermogen. Jouw lezen en luisteren om een klant of cliënt echt te begrijpen. Om samen voor het pad te kiezen met de meeste kans van slagen. Ook als dat (deels) afwijkt van de standaard.

Moed om je niet te verschuilen achter beleid. Het risico van afwijzing aanvaarden om mensen van dienst te zijn.

Sta ik achter deze beslissing? Kan ik mijn partner, mijn kinderen, mijn collega’s en mijn leidinggevende onder ogen komen met deze afwijkende beslissing? Sta ik, als mens, achter mijn keuze?

Waar je ook werkt, wat je ook doet, uiteindelijk groeien we door te doen waar we achter kunnen staan.