Eerst bewezen gedrag, dan de API

Eerst herhaaldelijke uitvoering van hoe je mensen van dienst wilt zijn en bent, dan een Application Programming Interface (API) om die bewezen uitvoering te helpen vermenigvuldigen, veiliger, sneller en beter te maken.

De daadwerkelijke uitvoering, met de handen in de klei komt vóór automatisering. Je automatiseert repeterende, dienstverlenende taken die je klanten nodig hebben en je medewerkers (denk-)werk uit handen nemen.


Om profijt van software te hebben ten gunste van klanten en medewerkers heb je inzicht hebben in je organisatiecultuur nodig. Het gedrag dat werkt, waardoor je op je klanten en je medewerkers kunt rekenen. Ook in minder vette jaren.

De API’s die je kiest of bouwt moeten het gedrag wat werkt, en wat bij de klanten en medewerkers past, ten minste ondersteunen, logisch versterken.

Versterken doordat het in gebruik nemen van de API ruimte realiseert:


#1) Ruimte voor klanten die je nu gemakkelijker even belt wanneer jou niet helemaal duidelijk is hoe je ze het beste helpt met een specifiek verzoek. Even hoort hoe het met iemand gaat. Daar heb je met de API tijd en oog voor.

#2) Ruimte voor complexere taken en zaken die niet 1-2-3 klip & klaar zijn. Want de software neemt de logische, kleinere, essentiële taken van je over. Daar is jouw concentratie niet meer voor nodig.

#3) Ruimte voor verdere professionalisering doordat de software je in staat stelt steeds beter te worden in wat je doet.
De API helpt je focussen op inhoud. Nieuwe – en gewijzigde informatie en data op de juiste plekken ontvangen, verwerken en opslaan neemt het systeem zo veel mogelijk voor je uit handen. Evenals overzicht houden, weergeven en berekenen.
Met de inhoud: de mens achter de ‘scherm verhalen’ zien, en daar actie op ondernemen, voeg je unieke, waardevaste, menskracht toe.

#4) Ruimte voor groei omdat je met hulp van het systeem meer werk, met plezier en minder fouten verwerkt. Je werk beter en sneller doen met oprechte interesse voor de mens achter ‘vraag en aanbod’ levert als vanzelf meer opdrachten en nieuwe klanten op. Marketing & acquisitie als datgene wat je doet, met plezier, uitstekend doen.

#5) Ruimte voor verdere samenwerking met mensen door ze veilig en beschermd toegang te geven tot hun zaken op jouw platform, of andersom. Bijvoorbeeld samen het aantal financiële administratie stappen drastisch verlagen.


Een goed begin bij de aanschaf of het bouwen van een API is meer dan het halve werk. Je kunt van software ongelooflijk veel profijt hebben. En dat begint met inside out het gewenste gedrag begrijpen wat je klanten, medewerkers, leveranciers en je organisatie nodig hebben.