Gezonde ontwikkeling start met de inhoud, met dat wat is, recent gedrag.

Gezonde ontwikkeling maakt gebruik van vaardigheden die je als betrokken medewerker, mens en of ouder reeds hebt.
Die je misschien wel even moet opdiepen, afstoffen 🧹 of anders aanvliegen.


Welke stappen, vaardigheden heb je nodig om gezonde ontwikkeling te realiseren? Voor je zelf en de mensen om je heen?De stappen voor gezonde ontwikkeling: 

#1) Onder ogen zien.

#2) Je verbinden. 

#3) (Durven) kiezen, een besluit nemen.

#4) Bewegen in de gewenste richting: doen of bewust laten.

#5) Genieten van wat je doet (of laat) en of ‘vieren’ wat je samen voor elkaar krijgt.Deze stappen, in deze volgorde.

Waarbij je, indien nodig, teruggrijpt naar een eerdere stap en geen enkele overslaat.

De enige stap die je redelijk doorlopend inzet is die van ‘plezier kunnen beleven’ aan de acties die je (onder)neemt.


Bovenstaande stappen zijn vaak iets ondergesneeuwd.
Door de hoeveelheid informatie en (complexe) verplichtingen raken ze in onbruik. De rust om deze stappen te zetten en succesvol toe te passen, ook in lastige situaties, verdwijnt in steeds voller wordende agenda’s.


Met hernieuwde focus, een frisse blik en vanuit een ander perspectief, blijven het dé stappen die leiden tot blijvende, gezonde ontwikkelingen.

Plezierige ontwikkelingen… die aanstekelijk werken.