Informatie en data is doorgeven

De essentie van informatie en data is doorgeven. Doorgeven van een boodschap.

Aan de ene kant is dat het doorgeven van een nieuwe boodschap. Zoals wat je wilt, wat je weet, wat je doet, wat je ziet, waar je mee bezig bent, wat je nodig hebt, wat je ervaren – en wat je geleerd hebt.

Aan de andere kant is dat het reageren op een boodschap. Zoals de ontvanger laten weten dat je de boodschap hebt ‘gezien’, je beslissing, de ondernomen actie, of je laat juist niets weten (delete).


Je zegt veel meer met informatie en data dan je denkt.

#1) De tijdsduur tussen vragen en antwoorden bijvoorbeeld is een indicatie voor iemand’s keuze- en daadkracht. Het gaat hierbij niet om een momentopname, het gaat om meer informatie en data over een langere periode.

#2) Hoe wolliger de informatie en data over een onderwerp, hoe moeilijker de essentie te ‘vatten’. Gevaar hierbij is dat je door alle details de ‘essentie’ mist en tekent voor iets waar je achter denkt te staan. Om vervolgens iets compleet anders te zien gebeuren.

#3) Herhaaldelijk niet kiezen, besluiten, reageren, informatie en data in de prullenbak gooien is ook een signaal. Probeer deze persoon te bereiken om te vragen hoe het gaat. Kun je ergens bij helpen of is het goed zo?

#4) Hoe juridischer de informatie verwoord in correspondentie, rapporten en niet-juridische documenten, hoe meer verantwoordelijkheden onduidelijk en afgeschoven worden.

#5) Naast ‘wolligheid’, kan het ook moeilijk zijn de essentie van dramatisch aangeklede informatie en data te vatten. Bij deze laatste kan het al lastig zijn om door de vorm waarmee deze informatie en data gebracht wordt heen te prikken.


Een manier om de essentie niet te missen is je energie te checken. Krijg ik hier energie van of kost me dit energie? Wanneer het je energie kost weet je zeer waarschijnlijk onbewust dat je de bedoeling achter deze informatie en data (nog) niet ziet.


Ga je beroepsmatig met informatie en data van mensen om, blijf je dan afvragen ‘Wat er, Wanneer, Waar, met – of door Wie, gebeurt’ én… wat je Mist in het verhaal?
Zodat je op basis van wat er écht speelt is de juiste (re-)actie kunt blijven kiezen.