Wanneer een collega, medewerker laat merken iets te willen vertellen… kun je dan luisteren?

Luisteren in de zin van: