Wanneer het spannend wordt, komen mensen in actie, met oplossingen, met veranderingen of nemen ze zaken van anderen over.

Wat vervolgens geen betere resultaten genereert als je voorbij ging aan de oorzaak van uitblijvend resultaat.

Vandaar een pas op de plaats. Om onder ogen te kunnen zien wat er echt aan de hand is. 


Verzamelen, uitzoeken en sorteren wat is. Gegevens, informatie, documentatie, aantallen, bedragen, datums, resultaten. De data onder ogen zien.

Zoek vooral naar aantallen, bedragen, resultaten. Cijfers waar je niet om heen kunt. Focus bijvoorbeeld op financiële – en operationele gegevens. Geen meningen, conclusies of emoties. Wel niet te weerleggen aantallen.  Data.


Moed en daadkracht zijn nodig om echt te willen begrijpen wat er gaande is. Voor grip op de zaak.

Want wat speelt er nu echt? Hoe staan we er voor? Bewegen we in de richting die we voor ogen hadden? Zijn we afgedwaald? Is het nodig om zaken op te pakken of anders te doen?


Bijvoorbeeld, wat is:

Data uit het uren declaratie systeem voor één lopend project:

 • Hoeveel uur aan vergaderingen, overleggen, teleconferenties en andere bijeenkomsten per week?
 • Hoeveel uren aan voorbereidende werkzaamheden? Voorbereiding om de uitvoering goed te laten verlopen?
 • Hoeveel uren aan controlerende werkzaamheden? Zoals besteed aan procedures, regelgeving, quality control, administratie?
 • Hoeveel uren direct contact met klanten? Over zaken waar je de uitvoering van verzorgt?
 • Hoeveel uren besteed je aan de daadwerkelijke uitvoering van opdrachten? De gevraagde service?


Data uit het operationele systeem voor één lopend project:

 • Hoeveel openstaande vragen en verzoeken heb je op dit moment voor een project?
 • Wat is de tijdsduur tussen de binnenkomst van een vraag of verzoek en het kunnen beantwoorden aan die vraag of dat verzoek?
 • Hoever loop je voor op de projecten waar je de uitvoering van verzorgt?
 • Hoeveel aanpassingen, nieuwe updates of nieuwe versies zijn er tot nu toe voor een project gemaakt?
 • Hoeveel klachten en of correcties heb je over het project gekregen?
 • Wie draagt precies welke verantwoordelijkheid voor wat?
 • Wie is er eindverantwoordelijk?
 • Hoeveel uur wordt er voor welke onderdelen buiten reguliere werktijden gewerkt?
 • Zijn er personele veranderingen geweest sinds de start van het project? En zo ja, welke?


Data uit het financiële systeem over het afgelopen jaar:

 • Hoeveel klanten zijn er het afgelopen jaar gestopt met afnemen?
 • Hoeveel klanten hebben meer dan één dienst afgenomen? Of meer dan één project?
 • Hoe groot is de netto winst op verleende diensten?
 • Wie zijn je drie grootste klanten? Qua omzet.
 • Wie zijn je loyaalste klanten? Qua repeterende omzet?
 • Welke klanten zorgen samen voor 80% van de omzet?
 • Hoe vaak haalt een ‘niet verkoper’ of accountmanager een opdracht binnen? Gewoon omdat zijn klanten niet meer bij hem weg willen?


Al deze aantallen zijn cijfers die je uitstekend helpen zaken onder ogen te zien. Die wollige verhalen, spanning, belangen en complexiteit (kaf) van het koren scheiden. Je doen realiseren wat er echt speelt.

En je terug werpen op de basis van je dienstverlening. De fundering waarop je wel solide bouwt.