Onder ogen zien is de realiteit tot je door laten dringen, letterlijk zelf onder ogen zien.

  • Wanneer onder ogen zien betekent dat je het archief in moet duiken, dan doe je dat.

  • Wanneer onder ogen zien betekent dat je read-only toegang nodig hebt tot een database, dan vraag je dat.

  • Wanneer onder ogen zien betekent dat je in financiële overzichten moet duiken die je normaliter mijdt omdat je ze nooit helemaal begrepen hebt, dan zorg je dat je die cijfers nu wel gaat begrijpen.

Waar nodig schakel je hulp in. Hulp om je te helpen zaken uit te vogelen, niet om blindelings te volgen.


Zo heb ik eens meerdere ochtenden in een archief doorgebracht. Met stapels dikke dossiers die een kwart eeuw geschiedenis bevatten. Toen ik de eerste dag, het eerste dossier opensloeg kon ik nog niet bevroeden dat ik 3 keer terug zou komen om dat, wat de cijfers lieten zien, echt te vatten.

Want wanneer je besluit, de moed op brengt, om dat wat er is onder ogen te zien, volgt de benodigde energie en de manier waarop als vanzelf.

In dit geval uren uiterst geconcentreerd dossiers doorspitten op tijdslijnen, aantallen, gebeurtenissen, berekeningen en besluiten.

Een jaar later bleek dat ik een belangrijke berekening nog steeds niet geheel gevat had, maar mijn moeite de cijfers onder ogen te zien, hielp een ander deze berekening wel te doorgronden en de ‘fout’ boven water te krijgen.


Ook wanneer ik gevraagd word een blik te werpen op de voorbereiding of de voortgang van een project, is één van de eerste dingen die ik doe; de aanwezige gegevens en informatie bekijken. Wat zeggen de data, de aantallen en de momenten waarop wat gebeurt?

Dit gedeelte van mijn werk helpt me me niet op verhalen in te gaan. Immers, situaties hebben minimaal twee kanten.

Het inzicht, het moment dat iemand of een organisatie eerder of later de moed opbrengt zijn of haar deel onder ogen te zien is een kantelpunt.

Waarna de gewenste verandering gerealiseerd kan worden. Blijvend.


Het is niet leuk geconfronteerd te worden. Dat is het voor niemand.

Wanneer je toch, op je eigen manier en je eigen moment, de moed kunt opbrengen iets onder ogen te zien, kun je, soms onvoorstelbaar snel, een ongewenste situatie omdraaien. Een nieuwe vaardigheid met resultaat toepassen of een gewenst project starten.