Bij het maken van roosters voor je team(s) komt best wat kijken.

Weet ik wanneer iemand vrij is? Is dat standaard een vaste dag in de week of een dagdeel? Staat er een vakantie of ander verlof op de agenda?

Graag houd ik rekening met iemand’s optimale belasting. Hoeveel uren in de week en hoe verdeeld over een week, doet je goed? Niet teveel uren, niet te weinig. Een passend ritme met bijvoorbeeld na vier dagen twee dagen rust. Werk je graag shifts van 8 uur, 6 uur of halve dagen? Koos je voor een volledige werkweek of heb je een parttime baan? Ben je eerder een vroege vogel of juist een avond mens? Met welke klanten en collega’s werk je goed samen?

Ik zoek bij het maken van een planning naar een eerlijke verdeling van werk. Naast rekening houden met vrije dagen en individuele wensen, zo rechtvaardig mogelijk roosteren. Afwisselend bijvoorbeeld vroeg, laat en nacht, of, indien dat bij het team past, zo voorspelbaar mogelijk roosteren. Een voorbeeld van dat laatste kan in praktijk: ‘de ene week heb je vroege diensten, de andere week sta je op dag diensten’.


In een rooster, planning zit momentum. Niet te vroeg maken en meedelen, tenzij je een team hebt wat al jaren uit dezelfde mensen bestaat. Ook niet vlak van tevoren pas meedelen, want dan staan er al andere zaken gepland.

Roosteren is op een gegeven moment durven kiezen. Koos ik onhandig, dan volgt reactie vlug en kan ik ontstane gaten nog anders ingevuld voor elkaar krijgen. Ondertussen… weer wat geleerd!

Sta open voor rooster vragen, verzoeken en ‘gemopper’. Probeer de vraag of het verzoek tenminste te begrijpen. Het is een kans om jezelf te ontwikkelen of een signaal om versterking van het team te zoeken, en het biedt de mogelijkheid om het de volgende keer beter te doen.

Staat het rooster, dan ben ik alert op wijzigingen. Zoals uitval of verschuivingen door ziekte, familie zaken of andere gebeurtenissen die invloed hebben op het rooster.


Ik ben actief voor de juiste menselijke en organisatorische input én de onverwachte gebeurtenissen die invloed op het huidige rooster hebben. Het daadwerkelijke plannen daar tussen in… kan een algoritme beter doen. Dat levert mij, op basis van de input, de optimale planning.