Van proces naar routine naar software

Waarmee ben je je klanten van dienst? Wat hebben jouw klanten nodig? Wat hebben jouw medewerkers nodig om deze klanten van dienst te zijn? En hoe doen jullie dat precies?

Van hoe doen we iets (proces), naar routine (uitvoerend, repeterend gedrag) en tenslotte naar software. Dat is de route naar systemen die gewenst gedrag versterken en vice versa.


Soms heb je de luxe om zelf software te ontwikkelen niet. Op de korte tot middellange termijn geen tijd en/of budget. Dan nog is de route van eerst de gewenste processen in kaart brengen, dan het gewenste gedrag in je organisatie uitvoeren en tenslotte de juiste software kiezen vereist voor succes.

Wanneer je off-the-shelf software kiest, zorg dan dat de uiteindelijke keuze zo goed mogelijk met het (gewenste) gedrag van je organisatie matcht. Past bij jullie (gewenste) organisatie cultuur. Hoe willen we met mensen omgaan?


Ondersteunt en versterkt deze software ons gedrag?

#1) de manier waarop we gebruikers toegang verlenen, tot wiens en welke informatie en data, en met welke rechten

#2) de manier waarop we fraude zo goed als mogelijk voorkomen. Eventuele schade zo beperkt mogelijk kunnen houden.

#3) welke actie(s) we wanneer ondernemen op vragen, verzoeken, updates en alle andere data en informatie die we ontvangen

#4) hoe we iedere werkdag zorgen dat we opnieuw bij zijn met onze kerntaak, kerntaken, corebusiness.

#5) hoe we onze acties, indien nodig, opvolgen tot we ze af kunnen ronden

#6) hoe we overzicht houden. Zoals openstaande zaken in het zicht houden.

#7) in welke volgorde we dingen doen, prioriteiten stellen en accenten leggen welke het verschil voor onze klanten en medewerkers maken.


Van proces, naar daadwerkelijk, regelmatig doen, naar software die wat je goed doet versterkt. Versterkt door handelingen voor je te doen zoals sorteren, filteren, berekenen, vastleggen, weergeven en overzien.
In een split second, wanneer je het nodig hebt, en met het kleinste aantal ‘clicks’.


Het gewenste gedrag in je organisatie uitvoeren daar leer je, ook voor toekomstige software, het meeste van.