Wanneer je steeds minder voor elkaar lijkt te krijgen… begin je met WAT IS.


Weet je wat je hebt? Hoe het staat? Zie je niemand over het hoofd? Weet je wat er daadwerkelijk gedaan wordt en (na)gelaten? En weet je echt wat er speelt?


WAT IS zijn feiten.

Gedrag zoals feitelijk gezien wordt in aanwezigheid, tijd, acties en reacties.

WAT IS zijn ook de middelen en de mensen die je (beschikbaar) hebt.

En de structuren die jullie gebruiken.


WAT IS, is de situatie of zaak zoals die nu, daadwerkelijk is.


Om uit te zoeken WAT IS duik je in data.

  • Wie zijn er? Wie zijn zij? Wat doen zij?
  • Wat zijn de huidige aantallen? Zoals de beschikbare capaciteit per dag, het aantal leveringen per week of de variatie in reactie snelheden.
  • Welke systemen zijn er en worden gebruikt? Check de audit trail! Komt de voorraad -, aanvraag – of lever status in deze systemen overeen met wat er op de vloer gebeurt?
  • Hoe wordt er gehandeld? Wordt er initiatief genomen, gereageerd, afgewacht, afgeschoven, besloten en of opgevolgd?

Wanneer je, om onder ogen te kunnen zien WAT IS,

  • het archief in moet duiken, dan doe je dat. 
  • read-only toegang nodig hebt tot een database, dan vraag en regel je dat. 
  • in financiële overzichten moet duiken die je normaliter mijdt omdat je ze nooit helemaal hebt begrepen, dan zorg je dat je die cijfers nu wel gaat begrijpen. 

Indien nodig, schakel je hulp in. Hulp om je te helpen zaken uit te vogelen, niet om blindelings te volgen.


Door uit te zoeken WAT IS worden intentie(s) duidelijk.

  • Wat willen deze mensen?
  • Waar gaat het deze organisatie in de kern om? Gaat het met name om de winst, om de eigen mensen, om de klanten die ze van dienst is, om de bijdrage die ze levert?

Intentie(s)… waar je je vervolgens mee kunt verbinden.

Naar VERBINDEN