Je informeert mensen over een afspraak, een verandering, een uitnodiging en er wordt gereageerd met een vraag.

Wanneer jij zendt heb je ook de verantwoordelijkheid datgene wat je stuurde op te volgen.

Lees verder