Meer routines, minder procedures

Een routine is een regelmatig terugkerende handeling die geen denkkracht of document kost. Zoals tandenpoetsen voor je slapen gaat. Een procedure is een document met handelingen die je in de gedocumenteerde volgorde uitvoert om de beschreven taak te voldoen. Alhoewel je ’tandenpoetsen’ prima in een procedure kunt vastleggen zijn er verschillen tussen procedures en routines.