Fijn dat je er bent

Mensen zien en als medewerker ervaren dat je gezien wordt, is niet onlosmakelijk verbonden aan het werken in teamverband. Wanneer je gezien wordt, hangt in beginsel af van hoe een team werkt.