Wanneer iemand, bijvoorbeeld een collega, klant of leverancier laat merken iets te willen vertellen… kun je dan luisteren?

Luisteren in de zin van: