procdm besteedt de grootste mogelijke zorg aan de samenstelling en inhoud van de procdm website. Het kan echter voorkomen dat de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. Aan de inhoud van de procdm website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. procdm aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit de inhoud van de website of uit de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen.

Voor zover op de website naar derden wordt gelinkt, is procdm evenmin aansprakelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit de door die derden verstrekte informatie en/of geleverde diensten.

De inhoud van de procdm website is auteursrechtelijk beschermd. Niets uit de inhoud mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden gebruikt in welke vorm en/of op welke wijze dan ook. Toestemming kan worden gevraagd aan procdm.