De gegevens die verzameld gaan worden zijn vertaald in invoer velden. Het is tijd alle mogelijke eisen en restricties aan deze velden toe te kennen.

En daar zie ik tegen op. Door de hoeveelheid velden én mijn incomplete kennis van de te verzamelen gegevens. Met name op inhoudelijk vlak en qua data relaties.

Gelukkig zijn er mensen die, de mensen van wie we binnenkort gegevens mogen verzamelen, begrijpen.

Ik vraag hen deel te nemen aan een ronde tafel bijeenkomst. Betrokken mensen, met praktische kennis, die de data verzameling ook goed willen zien gaan.

De invoerschermen heb ik, geprint als formulieren, van de eerste tot de laatste pagina, de tafel rond gelegd. De deelnemers verdelen zich rondom de tafel. En we beginnen allemaal het papier dat voor ons ligt, te voorzien van mogelijkheden, onmogelijkheden, verbanden, grenzen en alerts. Papier voor papier… met de klok mee én met een stukje overlap… totdat alle invoer velden, op elk papier, van eisen en restricties voorzien zijn én we denken dat we alles hebben aangegeven. 

Daar kan ik mee uit de voeten! Dit krijg ik aan de data velden toegekend.


30 minuten ronde tafel, kort sparren, korte discussies én blije gezichten leverden een gedegen validatie plan op.