Soms heb je een groep die collectief nog niet uit de verf komt. Goede intenties zijn er, de puntjes op de ‘i’ niet.

In zo’n situatie kost een collectieve stap voorwaarts extra energie. Een deel van de groep sluit meteen aan bij een volgende stap, de rest sluit op hun eigen moment en of eigen manier aan, soms haakt een enkeling zelfs af.

Vecht daar niet tegen. Accepteer deze realiteit en omarm het.Omarmen door juist:

  • Iemand die later komt… zo snel mogelijk een plek te geven.
  • Iemand die later koos… vervolgens zo snel mogelijk mee te laten doen.
  • Iemand die later aansluit… zo snel mogelijk te helpen de nieuwe taak onder de knie te krijgen.
  • Iemand die daadwerkelijk, zuiver afhaakt… dat besluit te respecteren en oprecht van deze persoon, voor deze groep, afscheid te nemen.

Ook wanneer dat betekent dat jij misschien maar voor één persoon komt opdagen. Voor één persoon even je beste beentje voorzet.


Wat je voor één persoon doet… heeft een positief effect op de hele groep. Bij de volgende stap voorwaarts krijg je een groter deel van de groep gelijk mee. En op zeker moment is iedereen ‘gewoon’ present.